Junior Business Controller (32-40 uur) voor VDK Groep in Den Haag

Locatie:Prinsessegracht 19, Den Haag

Frimex is onderdeel van de VDK Groep. Voor VDK regio West, met als standplaats Den Haag, zoeken wij een Junior Business Controller die de adviseur en het financieel klankboord is voor de directie van VDK Groep.

Wat ga je doen als Junior Business Controller?

Doel van de functie: 

Onder leiding van de Financieel Directeur ga je inzicht geven in de financiële en niet financiële gegevens van de bedrijven, middels het analyseren van deze gegevens en het opstellen van rapportages, ten behoeve van operationele en tactische sturing en besluitvorming. Tevens geef je samen met de Financieel Directeur advies en ben je het klankbord voor de directie van de VDK Groep in de regio, de bedrijfsleiders en de administrateurs van de bedrijven in de betreffende regio. Je zorgt mede voor de verbinding tussen business en financiën. Tevens ondersteun je de administrateurs binnen de bedrijven indien nodig.

Plaats in de organisatie:

 • Rapporteert aan de Financieel Directeur van de regio.
 • Direct Reports: functionele lijn naar administrateurs binnen de bedrijven.

Hoofdtaken:

Adviseren en ondersteunen:

 • Samen met de Financieel Directeur binnen jouw regio ben je adviseur en financieel specialist voor de directie, de bedrijfsleiders en de administrateurs van de VDK-bedrijven.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de bedrijfsleiders en de administrateurs binnen de bedrijven in de regio. Je beantwoordt hun vragen, spart, helpt, coacht en levert tools waarmee ze hun werk beter kunnen doen. Belangrijk onderdeel van de functie is dat je actief meedenkt over hoe bedrijfsprocessen efficiënter en winstgevender te maken zijn en je initieert verbeteringen in financiële systemen in de breedste zin.
 • Onderwerpen zijn heel breed en kunnen gaan over financiële boekingen, maar ook over digitaal betalen of het verbeteren van de cashflow. Regelmatig ben je een dag(deel) bij een van de bedrijven.
 • Draagt kennis over aan de administrateurs binnen de bedrijven, zodat zij hun werk beter of efficiënter kunnen doen. Door een toegankelijke houding en manier van communiceren zien collega’s de Business Controller als financiële rots in de branding bij wie ze hun vragen kunnen stellen.
 • Centraal in de groeiplannen staat de verbinding tussen business en financiën, efficiëntie en eenvoud in de processen en doelmatigheid van managementinformatie. Jij speelt een belangrijke rol in de optimalisatie, doorontwikkeling en invulling van deze ambitieuze plannen.

Analyseren en controleren

 • Opstellen van bedrijfseconomische analyses en rapportages die samenhangen met de maandcyclus ten behoeve van de VDK Directie en de bedrijfsleiders zoals o.a.: marge- en productiviteitsrapportages, gedefinieerde KPI’s, werkkapitaal en onderhanden werk;
 • Doen van voorstellen ter verbetering van interne procedures en verslaglegging en het, na goedkeuring van de leidinggevende, opstellen en implementeren van bijbehorende procedures.
 • Voorbereiden van budgetten en het analyseren en bespreken van budgetvoorstellen met betrokken budget verantwoordelijken.
 • Uitvoeren van interne analyses en controles onder meer gericht op kostenbeheersing en –bewaking en analyse van budgetten versus werkelijkheid. Afwijkingen bespreken met budget verantwoordelijken
 • Beoordelen van de juistheid, volledigheid en waardering van diverse balansposten, waaronder materiele vaste activa, voorraden en voorzieningen; en het initiëren van correctieve maatregelen.
 • Periodiek analyseren en beoordelen van grootboekrekeningen. Indien nodig initiëren van correctieve maatregelen.
 • Controleren van de voortgang van investeringen en beoordelen wanneer investeringsprojecten geactiveerd moeten worden.
 • Indien noodzakelijk het uitvoeren van operationele taken uit, zoals voor enkele bv’s de boekhouding.

Informatievoorziening

 • Opstellen van periodieke interne en externe financiële en niet financiële rapportages.
 • Je maakt gebruik van cijfers in de nieuwe BI Tool waarin resultaten en KPI’s worden vastgelegd.
 • Verzorgen van geconsolideerde financieel administratieve tussentijdse rapportages en bijdragen aan de totstandkoming van de jaarrekening aan de hand van de procedures en richtlijnen (gegevens dienen uit meerdere bronnen te worden samengevoegd, gecontroleerd, geanalyseerd en bewerkt).
 • Verzorgen van gedetailleerde informatie/kengetallenrapportages, rekening houden met wet- en regelgeving.
 • Verbeteren van methoden en procedures om tijdige en volledige informatie te verkrijgen (bv. koppelen huidige systemen, onderzoeken methoden in nieuwe systemen).
 • Dit maakt dat afwijkingen in data jou snel opvallen en dat je vervolgens “in de cijfers duikt” om zaken verder uit te zoeken en te verklaren. Dit vertaal je naar bruikbare rapportages en advisering.

Inrichten

 • Beheren van de inrichting van financiële systemen en daaraan gerelateerde systemen, waaronder ERP systemen.
 • Vertalen van behoeftes van de organisatie naar applicaties en deze inrichten in de (financiële) systemen.

Contacten en communicatie:

 • Financieel Directeur: operationeel overleg over de (planning van de) uit te voeren werkzaamheden en de voortgang.
 • Bedrijfsleiders: (periodiek) overleg en informeren over de voortgang a.d.h.v. analyses en rapportages.
 • Administrateurs bedrijven
 • Accountants: beantwoorden van vragen tijdens de (half)jaarlijkse en tussentijdse controles.
 • Operationeel Directeur

Hier herken jij jezelf in als Junior Business Controller:

 • Een afgeronde financiële opleiding op HBO+ niveau.
 • Je beschikt over goede automatiseringskennis en uitstekende kennis van Excel.
 • Ervaring of kennis van Power BI is een pre, geen must; je gelooft in de kracht van data.
 • Klantgerichte en representatieve houding.
 • Je voelt je thuis in een informele, ondernemende organisatie met korte lijnen;
 • Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan de verdere groei en ontwikkeling van de organisatie.

In deze competenties herken jij jezelf:

 • Nauwkeurig en gestructureerd
 • Uitstekende analytische vaardigheden
 • Goede communicatieve vaardigheden en adviesvaardig
 • Overtuigingskracht
 • Pragmatisch en resultaatgericht
 • Pro-actief

Over VDK Groep

De VDK Groep met een decentrale organisatiestructuur, bestaat inmiddels uit meer dan 40 zelfstandig opererende specialistische bedrijven, voornamelijk in de regio Noordoost-Nederland en West-Nederland. Er werken thans ca. 1.500 medewerkers die actief zijn in de installatiemarkt. De afgelopen jaren is de VDK Groep op eigen kracht en door acquisities snel gegroeid. Voor de komende jaren zijn er nog volop plannen om verder te groeien. De omzet 2021 bedroeg ca. 300 miljoen. De totale verwachte omzet, zal begin 2022, door acquisities die tussentijds hebben plaatsgevonden verder doorgroeien tot ca. 500 miljoen euro.

De structuur van de VDK Groep

De organisatie zal als gevolg van haar haar ambitie de komende periode een verdere professionaliseringsslag doorvoeren en een transitie ondergaan. Vanwege de groei-ambitie is de organisatie ingericht naar 3 regio’s: Noord-Oost, West- en Zuid-Nederland.

De ambitie is dat iedere regio verder zal doorgroeien en uiteindelijk uit ca 2.000 medewerkers zal gaan bestaan. De regio’s hebben een eigen directieteam. Het directieteam zijn samen met de CEO en CFO verantwoordelijk voor de regio.

Met kernwaarden rentmeesterschap, ondernemerschap en in het bijzonder sfeermeesterschap is er binnen de VDK Groep veel aandacht voor werkplezier, aandacht en waardering van de medewerkers.

De VDK Groep regio west is gehuisvest in een sfeervol pand in de binnenstad van Den Haag. VDK regio west richt zich op de bedrijven in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. 

Ja, ik wil graag solliciteren of ik wil meer informatie!

Wij ontvangen graag jouw sollicitatie. We zijn benieuwd naar jouw motivatie; waarom ben jij geschikt voor deze functie en wil je graag het team van VDK Groep wil versterken. Omdat Frimex onderdeel van de VDK Groep is, loopt de werving via Frimex. Je kunt jouw motivatie en CV sturen naar vacature@frimex.nl of g.koenen@vdkinstallatiegroep@frimex.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Wil je meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met HR Adviseur Jasmijn van Oorschot of Financieel Directeur Gerlof Koenen via 088-5057250. Je kan ook een mail sturen voor meer informatie naar vacature@frimex.nl of g.koenen@vdkinstallatiegroep.nl.